HĽADAJ


O firme » Profil spoločnosti

Firma THYMOS, spol. s r. o., Veľká Lomnica vznikla v roku 1993, v období, keď po rozdelení Československej republiky nastalo určité vákuum v tomto obore na Slovensku. Novo vzniknutá firma mala takto možnosť rýchleho rozvoja a preniknutia k zákazníkovi. V súčasnosti je podiel spoločnosti THYMOS, spol. s r.o. na slovenskom trhu v koreninách 32%. Naše produkty dodávame do všetkých významných obchodných spoločností - slovenských i nadnárodných.
 

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je úprava, balenie a predaj korenín a koreninových zmesí.
Výrobná prevádzka a centrálny distribučný sklad sú v podtatranskej oblasti v sídle spoločnosti, vo Veľkej Lomnici. Ďalší distribučný sklad pre odberateľov zo západného a južného Slovenska má spoločnosť v Nitre. V súčasnosti všetky výrobné a skladovacie priestory spoločnosti zodpovedajú normám a požiadavkám EÚ na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti a hygienickej bezchybnosti pri výrobe potravín a pri manipulácií s nimi. 
 

Suroviny určené na výrobu korenín a koreninových zmesí musia byť pred výrobou dôkladne očistené a vysušené, pričom počas sušenia sa nesmú znehodnotiť ich vonné a chuťové vlastnosti. Následne sa koreniny najčastejšie upravujú mletím, krájaním, lámaním a drvením. Takto pripravená surovina sa plní do malospotrebiteľských obalov, do gastro balení alebo do veľkoobjemových balení pre výrobcov mäsových, pekárenských a cukrárenských výrobkov. Celý technologický proces spracovania a balenia korenín podlieha normám a zásadám správnej výrobnej praxe v zmysle HACCP a je v súlade s platnou legislatívou.
Copyright © 2008 Thymos, s. r. o., Veľká Lomnica, Slovakia. All rights reserved.