HĽADAJ


O firme » Vzťah k životnému prostrediu

Starostlivosť o odpad z obalov

Spoločnosť THYMOS, spol. s r.o. pristupuje zodpovedne k životnému prostrediu, a preto sa stará i o obaly svojich výrobkov, ktoré sa po použití stávajú odpadom. Zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov pre spoločnosť THYMOS, spol. s r.o. zabezpečuje oprávnená organizácia ENVI-PAK, ktorá zároveň informuje verejnosť o správnom nakladaní s odpadmi, ich triedení a ďalšom využití.
Copyright © 2008 Thymos, s. r. o., Veľká Lomnica, Slovakia. All rights reserved.