Profil spoločnosti

Slovenská firma THYMOS, spol. s r.o. so sídlom vo Veľkej Lomnici, je na slovenskom trhu od roku 1993, kedy vznikla ako nová firma poskytujúca zákazníkom kvalitné koreniny. Po oddelení sa od našich západných susedov získala strategické postavenie v rámci novovzniknutej Slovenskej republiky.

Firma napredovala od svojho založenia rýchlym tempom, neustále rozvíjala svoj sortiment a kvalitnými výrobkami prenikala k zákazníkovi prostredníctvom obchodných sietí po celom Slovensku. V súčasnej dobe spoločnosť THYMOS, spol. s r.o. zastáva na slovenskom trhu významné postavenie v produkcii korenín. Svoje produkty distribuuje do všetkých významných obchodných spoločností, a to nielen slovenských, ale i nadnárodných.

Prioritným predmetom činnosti spoločnosti THYMOS, spol. s r.o. je úprava, balenie a predaj korenín a koreninových zmesí rozličného druhu.

Výrobná prevádzka, ako aj centrálny distribučný sklad sa nachádzajú priamo v mieste sídla spoločnosti vo Veľkej Lomnici, takmer v srdci podtatranskej oblasti. Ďalší distribučný sklad pre odberateľov zo západného a južného Slovenska vlastní spoločnosť v Nitre. Všetky výrobné a skladovacie priestory spoločnosti zodpovedajú normám a požiadavkám EÚ na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti a hygienickej bezchybnosti pri výrobe potravín a následnej manipulácii s nimi.

Suroviny určené na výrobu korenín a koreninových zmesí musia byť pred výrobou dôkladne očistené a vysušené, pričom v procese sušenia sa nesmú znehodnotiť ich vonné a chuťové vlastnosti. Následne sa koreniny upravujú najčastejšie mletím, krájaním, lámaním a drvením. Takto pripravená surovina sa plní do obalov pre bežných, menších spotrebiteľov, do výhodných gastro balení alebo do veľkoobjemových balení určených pre výrobcov mäsových, pekárenských a cukrárenských výrobkov. Celý technologický proces spracovania a balenia korenín podlieha normám a zásadám správnej výrobnej praxe v zmysle HACCP a je v súlade s platnou legislatívou.

Obchodná politika

Obchodná politika firmy sa zakladá na dvoch ťažiskových skupinách:

  1. Predaj sortimentu vlastných výrobkov

Táto skupina zahŕňa celý technologický proces vlastného spracovania, miešania a balenia zakúpených surovín, čoho výsledkom sú konečné výrobky rôznych hmotností určené na predaj:

  • jednodruhové koreniny,
  • koreninové zmesi,
  • konzervačné prípravky,
  • strukoviny,
  • sladká výroba – prísady na pečenie, škroby, kakaá a pudingy,
  • zeleninové ochucovadlá značky Kucharek a Zdravita.
  1. Predaj sortimentu tovarov nakúpených za účelom ich ďalšieho predaja

Základom tejto skupiny je skutočnosť, že firma THYMOS, spol. s r.o. je na slovenskom trhu výhradným dovozcom a distribútorom bujónov značky Kucharek, ako aj distribútorom instantných rezancových polievok značky VISHU.

Z uvedeného vyplýva, že značka „Thymos“ sa spája so širokým sortimentom výrobkov korenín a koreninových zmesí výnimočnej kvality, rozmanitej chuti a prijateľnej ceny. Výroba korenín a koreninových zmesí predstavuje základný výrobno-obchodný pilier firmy, na ktorom je vybudovaná stratégia jej rozvoja. Koreniny prinášajú do každej domácnosti emócie spojené s chuťou, príjemným osviežením a radosťou z jedla v každom ročnom období.

THYMOS, spol. s r.o. je nositeľom vlastných nových, neustále inovovaných a dokonale prepracovaných receptúr koreninových zmesí, dochucovadiel, ale aj sladkej výroby. V rámci vývoja a zavádzania noviniek na trh zohľadňuje predovšetkým aktuálne požiadavky spotrebiteľov, trendy a chute v tejto potravinárskej oblasti, ale aj existujúce tradície a špecifické zvyklosti slovenských kuchárok a kuchárov spojené s varením, pečením a dochucovaním rozmanitých druhov jedál.

Firma pri vykonávaní svojej činnosti nikdy nezabúda na to, že len vďaka koreniu a koreninovým zmesiam sa dodáva pripravovanému jedlu tá správna a ničím nezameniteľná chuť. THYMOS, spol. s r.o. prináša všetkým spotrebiteľom veľmi pestrú ponuku všetkých možných chutí a vôní korenín a koreninových zmesí a umožňuje im nájsť všetko to, čo hľadajú a potrebujú.

Tu je na mieste uvedomiť si, že v skutočnosti neexistuje možnosť náhrady korenín a koreninových zmesí iným alternatívnym výrobkom. Koreniny sú vo svojej podstate jedinečné.

Certifikáty

Vzťah k životnému prostrediu

Starostlivosť o odpad z obalov

Spoločnosť THYMOS, spol. s r.o. pristupuje zodpovedne k životnému prostrediu, a preto sa stará i o obaly svojich výrobkov, ktoré sa po použití stávajú odpadom. Zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov pre spoločnosť THYMOS, spol. s r.o. zabezpečuje oprávnená organizácia ENVI-PAK, ktorá zároveň informuje verejnosť o správnom nakladaní s odpadmi, ich triedení a ďalšom využití.